საბანკო სექტორის ყველაზე მომგებიანი ნაწილი არის საკრედიტო ბარათები. ნებისმიერ პირობებში, განსაკუთრებით კი კრიზისის დროს, მათი შემოსავალი ამ ნაწილიდან სერიოზულად იზრდება. გთავაზობთ რამოდენიმე საკითხს, რომლებიც ბანკის კლიენტებისთვის, ვისაც საკრედიტო ბარათები აქვთ, ნამდვილ ფინანსურ ხაფანგს წარმოადგენს:


პრობლემა 1 - ცვალებადი, ხშირ შემთხვევაში ზრდადი საპროცენტო განაკვეთი

პრობლემა 2 - საპროცენტო განაკვეთის შესახებ კლიენტის ინფორმირება

პრობლემა 3 - ქვეანგარიშების ან კრედიტის ლგოტური პერიოდის  გადასახადის დაწესება 

პრობლემა 4 - ბანკომატიდან თანხის მოხსნის მომსახურების საფასურის გაძვირება

პრობლემა 5 - საკრედიტო ლიმიტიდან გასვლა

პრობლემა 6 - ვალუტის გადაცვლილას ე.წ. ქროს-კურსით გადათვლა

პრობლემა 7 - კლიენტების კლასიფიკაცია დამსაქმებლის მხრიდან საკრედიტო რისკის მიხედვით  

პრობლემა 8 - კრედიტის დასაფარად ისეთი ინსტრუმენტების და სერვისის გამოყენება, რომლებიც ბანკს არ ეკუთვნის 

პრობლემა 9 - SMS-ინფორმირებასა და ინტერნეტ-ბანკინგზე გადასახადის დაწესება 

პრობლემა 10 - საკრედიტო ანგარიშების ინტერნეტის საშუალებით დაბლოკვა


გაითვალისწინეთ, რომ ზემოთ მოყვანილი თითოეული საკითხის გარკვევა საჭიროა მანამ, სანამ ბანკთან საკრედიტო თანამშრომლობის ხელშეკრულებას გააფორმებთ. გულდასმით წაიკითხეთ რა წერია წარმოდგენილ დოკუმენტში, დაუსვით შეკითხვები ბანკის თანამშრომელს, რომლებზე პასუხიც თქვენთვის საინტერესოა და მხოლოდ ამის შემდეგ მოაწერეთ ხელი კრედიტის გასაფორმებლად მიღებულ ხელშკრულებას. სხვა შემთხვევაში აუცილებლად დადგებით ამ პრობლემების წინაშე და მერე არანაირი საშუალება არ გექნებათ მათ თავი ისე დააღწიოთ, რომ დიდი ფინანსური ხარჯები და ნერვიულობა თავიდან აიცილოთ.


დატოვე კომენტარი