საქართველოში კომერციული ბანკების მიერ გამოშვებული საგადახდო ბარათების რაოდენობამ წლის II კვარტალში 7.4 მილიონი შეადგინა. 

წინა, I კვარტალთან შედარებით: 15პროცენტი-ით შემცირდა გამოშვებული ბარათების რაოდენობა. ამასთან, გამოშვებულ ბარათებში საკრედიტო ბარათების წილი შემცირდა 1პროცენტი-ული პუნქტით და შეადგინა 10პროცენტი. 2017 წლის II კვარტალთან შედარებით 20პროცენტი-ით შემცირდა გამოშვებული ბარათების რაოდენობა. საქართველოში 10 სულ მოსახლეზე გამოშვებულია 5 ბარათი. 

ეროვნული ბანკის ცნობით, ქართული საგადახდო ბარათებით საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ სულ შესრულდა 71.7 მლნ ოპერაცია, თანხობრივად 6.3 მილიარდი ლარი. აქედან ოპერაციების 94პროცენტი როგორც რაოდენობრივად, ისე თანხობრივად შესრულდა ქვეყნის შიგნით, ხოლო დანარჩენი (6პროცენტი) ქვეყნის გარეთ

წყარო: www.bm.ge

დატოვე კომენტარი