1. პირველი, რაც ყელას თავში მოსდის — ეს არის საგებელი. სასარგებლო — არ ნიშნავს იაფს. სასარგებლო — ნიშნავს სასარგებლოს. ანუ, შენაძენის ფასეულობა რამოდენიმეჯერ აღემატება მის ფასს. ფასეულობა — ეს არის სწორედ ის, რაზეც თქვენ გავლენას ახდენთ. კლიენტისთვის იმის დამტკიცება და ახსნა თუ რა უპირატესობები და სარგებელი აქვს თქვენს პროდუქტს — ნამდვილი ხელოვნებაა. უფრო სწორად ეს მეცნიერებაა, რომლის სწავლაც შესაძლებელია.

2. მოტივატორი— «კომფორტი». ზოგჯერ ადამიანი შენაძენს აკეთებს კომფორტის შეგრძნების გამო. ეს საკმაოდ ძლიერი მოტივატორია და მას ბევრი მარკეტოლოგი იყენებს. ამ მოტივატორის ზემოქმედების ლოგიკა დაახლოებით ასეთია: «ჩვენი პროდუქტის გამოყენებისას თქვენ არ დაგჭირდებათ ზრუნვა…» ამ შემთხვევაში საქმე ეხება არა გლობალურ პრობლემებს, არამედ ვთქვათ - სარეცხ მანქანას. თქვენ ისვენებთ — ის მუშაობს. მოკლედ, ადამიანებს უყვართ, როცა ჩვენ მათ დროს ვუთავისუფლებთ. 

3. შენაძენის მესამე მოტივატორი — საიმედოობა და უსაფრთხოება. მეტალის კარი, თავდაცვის საშუალებები, სეიფები - ამ საგნებს ადამიანები ყიდულობენ იმისათვის, რომ საკუთარი თავი და ქონება დაიცვან. ასევე მნიშვნელოვანია ამ მოტივატორში ეკოლოგიური სისუფთავის ფაქტორი - ეს ერთ-ერთი ყველაზე მოქმედი მანიპულაციაა, მთავარია ზემდეტი არ მოგივიდეთ. 

4. მეოთხე — ეს არის პრესტიჟი. ძვირფასი საათები, სამოსი, ჩანთები, სათვალეები, ავტომანქანები. გასათვალისწინებელია, რომ ეს მოტივატორი კრიზისის გამო ცოტა ცუდად მუშაობს. სხვა შემთხვევაში ადამიანები საკმაო ინტერესს იჩენენ მსგავსი პროდუქციის მიმართ და ზოგჯერ ბოლო გროშსაც კი მის შესაძენად ხარჯავენ. 

5. ბოლო მოტივატორი — ეს არის ჯანმრთელობა. ადამიანები მზად არიან მნიშვნელოვანი თანხა დახარჯონ იმისათვის, რომ თავი კარგად იგრძნონ და ჯანმრთელები იყვნენ. თუ თქვენი საქონელი/მომსახურება ხელს უწყობს ჯანმრთელობის შენარჩუნებას ან აღადგენს მას, ეს ნიშნავს, რომ თქვენს ხელთ პროდუქტის გაყიდვის საკმაოდ სერიოზული მოტივატორია. 

სასურველია, რომ ერთ სარეკლამო განაცხადში ან კამპანიაში შეირჩეს მხოლოდ ერთი მოტივატორი და იქედან გამომდინარე მოხდეს მთავარი გზავნილის ფორმირება. სხვებიც უნდა იყოს, მაგრამ ნაკლები დოზით. მათზე ხმამაღლა საუბარი გაყიდვების შემდეგი სტადიიდან უნდა დაიწყოს. ლიდოგენერაციისთვის კი მხოლოდ საბაზისო მოტივატორის გამოყენებაა საჭირო. 

დატოვე კომენტარი