სადაზღვევო პრემიის ანაზღაურების დაგვიანება ან გადახდაზე უარის თქმა ხდება სადაზღვევო დავების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებული მიზეზი. 
ყველასათვის ცნობილია შემთხვევები, როცა წარმოუდგენელია კომპანიის პასუხისმგებელ პირებთან დაკავშირება და ანაზღაურების მიღება მხოლოდ სასამართლოს გზით არის შესაძლებელი.

მაშ ასე, რამდენი ტიპიური მაგალით არსებობს:

მანქანის გატაცებასთან დაკავშირებით სადაზღვევო პრემიის გადაუხდელობის მიზეზი ხშირად ხდება ავტომობილის ის დოკუმენტაცია, რომელიც შიგნით დარჩა. თუ დამზღვევი უარს აცხადებს კომპენსაციის გადახდაზე, ასეთი საქმის მოგვარება მხოლოდ სასამართლოში უნდა მოხდეს. 
ასევე დამზღვევი ხშირად თავს არიდებს საგზაო-სატრანსპორტო შემთხვევით მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას და უარს ასაბუთებს ავტომობილზე ავარიამდე არსებული დაზიანებებით. ყველა მსგავსი შემთხვევა საჭიროა მივიდეს სასამართლომდე. სასამართლო დავა ხანგრძლივი და დამქანცველი პროცესია, ამიტომ საჭიროა წინასწარ მომზადება როგორც ფიზიკურად, ისე მორალურად. 

სამწუხაროდ, სადაზღვევო საქმიანობის სტატისტიკა მიუთითებს სადაზღვევო კომპანიების არაკეთილსინდისიერ თანამშრომლებზე, რომლებიც ხშირად ამტკიცებენ, რომ მართლები არიან და ამას აღწევენ მოქალაქეების მიერ სასამართლოში დროის დაკარგვის სურვილის არქონის გამო, მაშინაც კი, როცა ანაზღაურებული კომპენსაცია საკმაოდ სოლიდურ თანხას შეადგენს. 

სინამდვილეში ყველა დავა ავტომფლობელების სასარგებლოდ წყდება, თუ ისინი ბოლომდე დაიცავენ საკუთარ უფლებებს. რაღა თქმა უნდა, ყველა მსგავსი დავა საჭიროებს კვალიფიკაციურ დახმარებას. 

მსგავს შემთხვევებში თქვენ დაგეხმარებათ ავტოიურისტი, რომელიც პროფესიონალურად შეადგენს საჩივარს, გამოვა სასამართლო სხდომაზე და დაგეხმარებათ დაიცვათ თქვენი უფლებები სასამართლო პროცესის დასრულებამდე. სადაზღვევო კომპანიებთან დავა მინიმალურ ვადებში წყდება - მოლაპარაკებების გზით. თუ მოლაპარაკება ვერ გამოიღებს შედეგს, მაშინ სპეციალისტი სასამართლოში დაიცავს თქვენს ინტერესებს. 

დატოვე კომენტარი