მცირე ბიზნესისთვის სესხის მიღების ძირითადი ნაბიჯები

სესხები მცირე ბიზნესისთვის ხელმისაწვდომია დიდი რაოდენობის ტრადიციულ და ალტერნატიულ კრედიტორებთან. სესხები მცირე ბიზნესისთვის დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის გაფართოებაში, ახალი კვლევებისა და შემუშავების ფინანსირებაში, ახალი ტერიტორიების ათვისებაში, გაყიდვებისა და მარკეტინგის ეფექტურობის ამაღლებაში, საშუალებას მოგცემთ, დაიქირაოთ ახალი თანამშრომლები და მრავალი სხვა.

ამ სტატიაში ჩამოთვლილია მცირე ბიზნესის სესხის მიღების ძირითადი ნაბიჯები, პრაქტიკული რჩევებითა და კრედიტირების პროცესის შიდა მხარის განხილვით.

1.    გაიგეთ, რომ მცირე ბიზნესისთვის სესხების სხვადასხვა სახეა ხელმისაწვდომი

არსებობს სესხების რამდენიმე ტიპი მცირე ბიზნესისთვის. ვარიანტები ვარირებს თქვენი ბიზნესის მოთხოვნების, სესხის ხანგრძლივობისა და სესხის კონკრეტული პირობების მიხედვით. ქვემოთ ჩამოთვლილია მცირე ბიზნესის კრედიტირების რამდენიმე ვარიანტი:

·       საკრედიტო ხაზი მცირე ბიზნესისთვის. მცირე ბიზნესის კრედიტირების ხაზის ფარგლებში თქვენმა ბიზნესმა საჭიროებისამებრ შეიძლება კრედიტორის სახსრებთან წვდომა მიიღოს. ხელმისაწვდომი სახსრების რაოდენობა იქნება შეზღუდული (მაგალითად, 100 000 აშშ დოლარი), მაგრამ საკრედიტო ხაზი სასარგებლოა კომპანიის ფულადი ნაკადისა და გაუთვალისწინებელი ხარჯების კონტროლისთვის. ჩვეულებრივ, კრედიტის ხაზის გახსნა ფასიანია, მაგრამ თქვენ არ დაგერიცხებათ პროცენტი სახსრების სრულად გამოყენებამდე. პროცენტების გადახდა, ჩვეულებრივ, ყოველთვიურად ხდება, ხოლო ძირი იფარება მრავალი წლის განმავლობაში. და მაინც, საკრედიტო ხაზების უმეტესობა საჭიროებს ყოველწლიურ გახანგრძლივებას, რამაც შეიძლება დამატებითი გადასახადები მოითხოვოს. თუ ხაზი არ იქნება განახლებული, მაშინ თქვენ მოგიწევთ მისი სრულად დაფარვა.

·       დებიტორული დავალიანების დაფინანსება. დებიტორული დაფინანსების საკრედიტო ხაზი - ესაა საკრედიტო ობიექტი, უზრუნველყოფილი დებიტორული დავალიანებით (AR). AR ხაზი საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ მიიღოთ ნაღდი ფული, თქვენი დებიტორული დავალიანების დონის მიხედვით, ხოლო საპროცენტო განაკვეთი არის ცვალებადი. AR ხაზი იფარება დებიტორული დავალიანების დაფარვით თქვენი კლიენტების მიერ.

·       საბრუნავი სესხები. საბრუნავი სესხი არის სავალე სესხი, რომელსაც კომპანია იყენებს ყოველდღიური ოპერაციების დასაფინანსებლად. კომპანიები იყენებენ ასეთ სესხებს თავისი საქმიანობის სეზონურობით ან სხვა გარემოებებით გამოწვეული შემოსავლებისა და ხარჯების მერყეობის მართვისთვის. ზოგიერთი საბრუნავი სესხი არაუზრუნველყოფილია, მაგრამ კომპანიები, რომლებსაც აქვთ მცირე ან არ გააჩნიათ საკრედიტო ისტორია, პირად გარანტიას უზრუნველყოფენ. საბრუნავი სესხები, როგორც წესი, მოკლევადიანია - 30 დღიდან 1 წლამდე ვადით გაიცემა. ასეთი სესხების თანხა მცირე ბიზნესისთვის ჩვეულებრივ შეადგენს $5 000-დან $100 000-მდე.

·       მცირე ბიზნესის გრძელვადიანი სესხები. ვადიანი სესხები, როგორც წესი, შეადგენს დოლარის კონკრეტულ ოდენობას (მაგ., $250 000) და გამოიყენება ბიზნესის ოპერაციებისთვის, კაპიტალური ხარჯებისა ან გაფართოებისთვის. პროცენტის გადახდა ყოველთვიურად ხდება და ძირი კი, ჩვეულებრივ, 6 თვიდან 3 წლამდე პერიოდში იფარება (რომლის გადახდა შეიძლება სესხის ვადის განმავლობაში ან ერთიანად ვადის დასასრულს).

·       SBA მცირე ბიზნესის სესხები. ზოგიერთი ბანკი სთავაზობს მიმზიდველ სესხებს დაბალი საპროცენტო განაკვეთებით მცირე ბიზნესისთვის, რომელიც მხარდაჭერილი და გარანტირებულია აშშ მცირე ბიზნესის ადმინისტრაციის (SBA) მიერ. SBA გარანტიის გამო, საპროცენტო განაკვეთი და დაფარვის პირობები უფრო ხელსაყრელია, ვიდრე სესხების უმეტესობის. სესხის თანხა შეადგენს $30 000-დან $5 მილიონამდე.

·       აღჭურვილობის სესხები. მცირე ბიზნესს შეუძლია აღჭურვილობის შეძენა აღჭურვილობის სესხის საშუალებით. ეს, როგორც წესი, მოითხოვს პირველად შენატანს აღჭურვილობის ფასის 20%-ის ოდენობით, სესხის გადახდა კი უზრუნველყოფილია აღჭურვილობით. სესხის პროცენტი, როგორც წესი, ყოველთვიურად იფარება, ძირის გადახდა კი ჩვეულებრივ ორ-ოთხ წელიწადში ხდება. სესხები შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აღჭურვილობის, მანქანების და პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძენად. სესხის თანხები ჩვეულებრივ მერყეობს $5 000-დან 500 000 აშშ დოლარამდე და შეიძლება დაერიცხოს პროცენტი ფიქსირებული ან ცვლადი განაკვეთით.

·       მცირე ბიზნესის საკრედიტო ბარათები. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ბიზნესის მფლობელები შეიძლება სიფრთხილით ეკიდებოდეს მათ, მცირე ბიზნესის საკრედიტო ბარათების გამოყენება შეიძლება ისევე, როგორც მოკლევადიანი მცირე ბიზნესის დაფინანსების. საპროცენტო განაკვეთი დამოკიდებულია საკრედიტო ბარათის გამცემზე, ბარათზე არსებული თანხისა და ბარათის მფლობელის კრედიტუნარიანობაზე. ბევრი მცირე ბიზნესის საკრედიტო ბარათის გამცემი მოითხოვს, რომ ძირითადი მფლობელი ინაწილებდეს პასუხისმგებლობას კომპანიასთან. მცირე ბიზნესის საკრედიტო ბარათის გამცემები არიან American Express, CapitalOne, Bank of America და მრავალი სხვა.

 

დატოვე კომენტარი