ხარჯების დათვლა
დათვალე რამდენს ხარჯავ თვის მანძილზე!
1
რამდენს ლიტრს გიწვავს 100კმ-ზე ?
2
რამდენს დადიხართ თვის მანძილზე (კმ)?
3
რომელ საწვავს ასხავთ?
თქვენი საწვავის ხარჯი შეადგენს თვეში:
    დატოვეთ კომენტარი: