წყლის ფასები
ამ განყოფილებაში არის საქართველოს წყლის ფასები.
მრიცხველით
(ლარი/მ3)
მრიცხველის გარეშე
(ლარი/სულზე/თვეში)
კომერციული
(ლარი/მ3)
შპს "მარნეულის სოფწყალი" 0.393თ. 1.65თ. 3.129თ.
შპს "მცხეთის წყალი" 0.329თ. 3.888თ. 3.548თ.
შპს "საჩხერის წყალკანალი" 0.422თ. 2.217თ. 4.091თ.
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია" 0.499თ. 2.395თ. 4.307თ.
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" 0.329თ. 3.892თ. 4.4თ.
შპს "სოგური" 0.084თ. 0.999თ. 4.903თ.
შპს "რუსთავის წყალი" 0.405თ. 2.281თ. 3.644თ.
    დატოვეთ კომენტარი:

ესკო-ს მიერ საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ