წყლის ფასები
ამ განყოფილებაში არის საქართველოს წყლის ფასები.
მრიცხველით
(ლარი/მ3)
მრიცხველის გარეშე
(ლარი/სულზე/თვეში)
კომერციული
(ლარი/მ3)
შპს "სოგური" 0.084თ. 0.999თ. 4.903თ.
შპს "ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი" 0.329თ. 3.892თ. 4.4თ.
შპს "მცხეთის წყალი" 0.329თ. 3.888თ. 3.548თ.
შპს "რუსთავის წყალი" 0.405თ. 2.281თ. 3.644თ.
შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომრაგების კომპანია" 0.499თ. 2.395თ. 4.307თ.
შპს "საჩხერის წყალკანალი" 0.422თ. 2.217თ. 4.091თ.
შპს "მარნეულის სოფწყალი" 0.393თ. 1.65თ. 3.129თ.
    დატოვეთ კომენტარი:

ესკო-ს მიერ საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ

პერიოდი

2015

2016

2017

2018

2019

იანვარი 13.3652487 13.4270458 13.6486315 12.8037206 13.5344729
თებერვალი 15.3246106 13.6103928 13.5322024 13.1102478 13.6642708
მარტი 14.8800802 8.2133089 12.6371223 12.2271518  13.4569052 
აპრილი 13.6350586 10.5698605 11.3560223  12.1376424   13.0127023 
მაისი 7.9348814 10.2519912 9.4280967 13.2641931   7.3632110
ივნისი 8.0266727 10.6248766 12.1870003 12.6958890   7.2359449 
ივლისი 9.0276339 9.3008829 11.9140872  8.9075796  13.6042795 
აგვისტო 13.6377642 10.0003359 11.1489650 11.8587866 14.2850281
სექტემბერი 13.6731351 10.1199242  11.7813927  11.6191542  14.8374913 
ოქტომბერი 12.4068478 11.0193625 13.7682700   14.0450100   14.6878804 
ნოემბერი 13.1407901 10.6789665 14.1366798  13.8082455  15.4506703 
დეკემბერი 13.1332049   11.2303984 12.6636783   14.0466343  14.7297273