სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
100000 }-მდე
120 თვემდე
}
10.40%-დან
21.38%-დან
400-45 000 }-მდე
60 თვემდე
}
300 }-დან
15.5%-დან
18.5%-დან
500-270,000 }-მდე
6-120 თვემდე
}, $, EUR
12.5%-დან
14.07%-დან
40 000 }-მდე
48 თვემდე
}
300 }-დან
13%-დან
16.93%-დან
1.500 - 150.000 ლარი
60 თვემდე
}
350 }