სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
9%-დან
17.2%-დან
400-30 000 }-მდე
48 თვემდე
}
250 }-დან
16% - დან
21.6% - დან
10 000 }-მდე
36 თვემდე
}
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
12%-დან
15,6%-დან
500-30 000 }-მდე
3-48 თვე
}
300 }-დან
9%-დან
14,41%–დან
70 000 }-მდე
120 თვე
}
200 }-დან