სამომხმარებლო სესხები
ამ გვერდზე შეძლებთ შეადაროთ სამომხმარებლო სესხების პირობები და გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ სესხზე.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
16% - დან
21.6% - დან
100 000 }-მდე
42 თვემდე
}
13%-დან
16.93%-დან
1.500 - 150.000 ლარი
60 თვემდე
}
350 }
6.90%-დან
17.60%-დან
1000 }-დან
3-120 თვე
}/$/EUR
300 }-დან
10.40%-დან
21.38%-დან
400-45 000 }-მდე
60 თვემდე
}
300 }-დან
14.5%-დან
16.44%-დან
100 000 $-მდე
6 - 120 თვემდე
}
300 }-დან