საკრედიტო ბარათები
აპირებთ საკრედიტო ბარათის აღებას? ჩვენ დაგეხმარებით შეადაროთ ყველა ბანკის საკრედიტო ბარათი, პროცენტის, ლიმიტის და წლიური საკომისოს მიხედვით და შეარჩიოთ თქვენთვის ხელსაყრელი.
პროცენტი
წლიური %
წლიური ღირებულება
წლიური ეფექტური %
განაღდების საკომისიო
სხვა
სესხის მოცულობა
უპირატესობები
დასახელება
სესხის აღება
0,86%-დან
20 }
-
4,5%
ინდივიდუალური
60 დღე 0%-ად
Lady Card
30%
30 }
22.4%-დან
3%
500-2,999 }
55დღე საშ. პერიოდი
Credit Card - VISA Classic
29%
35 }
34.7%
3%-დან
500-17,000 }
თანხის დაბრუნების პროგრამა
NEXT
36%/ტერმინალში 18%
10 }
46.62 %-დან
3.9%
500-2,000
პირველი სამი თვე 0%
ერთგული კლასიკი
36%/ტერმინალში 18%
5 }
47.64 %-დან
3.9%
250-499 }
პირველი სამი თვე 0%
ერთგული სტანდარტი