საკრედიტო ბარათები
აპირებთ საკრედიტო ბარათის აღებას? ჩვენ დაგეხმარებით შეადაროთ ყველა ბანკის საკრედიტო ბარათი, პროცენტის, ლიმიტის და წლიური საკომისოს მიხედვით და შეარჩიოთ თქვენთვის ხელსაყრელი.
პროცენტი
წლიური %
წლიური ღირებულება
განაღდების საკომისიო
სხვა
სესხის მოცულობა
უპირატესობები
დასახელება
სესხის აღება
26%
50 }
3%
3,000-20,000}
55დღე საშ. პერიოდი
Credit Card - VISA Gold
30%
30 }
3%
500-2,999 }
55დღე საშ. პერიოდი
Credit Card - VISA Classic
32%
25 $
0.2%
10,000 }-მდე
საკრედიტო ბარათი - Classic
36%
40 }
2.9%
300-2,000
პირველი სამი თვე 0%
ერთგული კლასიკი
36% მდე
30 }
0.2%
200-15,000 }-მდე
Comfort