☂ სადაზღვევო კომპანია ალფა დაარსდა 2009 წლის 2 ივნისს, დამფუძნებელია „ავერსი ფარმა “. კომპანია 100%–ით ქართულ კაპიტალზეა დაფუძნებული. ☂ დღეს ალფა ახორციელებს ლიცენზირებულ სადაზღვევო საქმიანობას დაზღვევის ყველა სახეობაში, მათ შორის: ჯანმრთელობის, ავტომობილების, სამოგზაურო, ტვირთების, ქონების, სტომატოლოგიური, სიცოცხლის, პასუხისმგებლობის და უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა.
სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

დატოვეთ კომენტარი