აი სი ჯგუფი დაფუძნდა 2005 წლის 10 ნოემბერს. დაარსების დღიდან კომპანია წარმატებით ოპერირებს სადაზღვევო ბაზარზე. კონკურენტული გარემოს მიუხედავად, აი სი ჯგუფმა ღირსეული ადგილი დაიკავა საქართველოში მოქმედ წამყვან სადაზღვევო მოთამაშეებს შორის. 2010-2012 წლებში კომპანია მნიშვნელოვნად იყო დაკავებული საავადმყოფოების შენება-აღჭურვით. .აი სი ჯგუფი უნივერსალური კომპანიაა და ის მომხმარებელს სთავაზობს პრაქტიკულად ყველა სადაზღვევო პროდუქტს.
სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

დატოვეთ კომენტარი