გლობალ ბენეფიტს ჯორჯია, რისკების მართვისა და სადაზღვევო კომპანიაა. ჩვენ ვართ საერთაშორისოდ დამკვიდრებული მძლავრი სადაზღვევო ჯგუფის - Global Benefits Group (GBG)-ის რეგიონალური წარმომადგენლები. ჩვენ ვახორციელებთ საქმიანობას სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის და ქონებრივი და მასთან დაკავშირებული რისკების დაზღვევის მიმართულებით კორპორატიული სეგმენტისთვის და ვოპერირებთ, როგორც ქართულ, ასევე ამიერკავკასიის კორპორატიულ სადაზღვევო ბაზარზე. Global Benefit Georgia-ს საქმიანობის არეალი მოიცავს სხვადასხვა პროდუქტს, მათ შორის სამედიცინო, სიცოცხლის, სამოგზაურო, ქონების, ავტომობილის, ქონების, ხელმძღვანელ პირთა პასუხისმგებლობისა და სხვა სახის დაზღვევებს.
სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

სამწუხაროდ არაფერი არ მოიძებნა

მაგრამ არ მოიწყინოთ, ნახეთ სხვა კომპანიების შემოთავაზებები:

დატოვეთ კომენტარი