ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
25 }
46 }
56 }
68 }
82 }
87 }
--- }
13 $
18 $
21 $
27 $
33 $
35 $
34.86 $
12 }
18 }
21 }
27 }
33 }
35 }
--- }
25 $
50 $
62 $
75 $
90 $
97 $
--- $
11.49 $
17.02 $
19.84 $
25.53 $
30.63 $
32.60 $
34 $