ოქროს ფასები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ იხილოდ, ოქროს ფასები: ბირჟაზე, ბანკებსა და ლომბარდებში.
375 სინჯი
500 სინჯი
583 სინჯი
750 სინჯი
900 სინჯი
958 სინჯი
999 სინჯი
8 $
15 $
18 $
24 $
29 $
30 $
--- $
10 $
18 $
21 $
28 $
34 $
37 $
--- $
11.49 $
17.02 $
19.84 $
25.53 $
30.63 $
32.60 $
34 $
7 $
10 $
17 $
21 $
27 $
32 $
0 $
13 $
18 $
21 $
27 $
33 $
35 $
34.86 $