ოპტიკური ინტერნეტი
ამ კატეგორიაში ნახავთ ოპტიკური ინტერნეტის პაკეტების შედარებას, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სიჩქარის ინტერნეტი ხელსაყრელ ფასად.
ფასი
ფასი (თვიურად)
ინსტალაცია
ინჟინერის გამოძახება
Wi-Fi ინსტალაცია
Access Point ინსტალაცია
+ Wi-Fi
მომსახურება
სიჩქარე
ვებ სივრცე
საფოსტო ყუთი
კომპიუტერის რაოდენობა
100 ლარი
უფასო
20 }
-
-
-
100 მბ/წმ
1500 მბ
15
-
50 ლარი
უფასო
20 }
-
-
-
50 მბ/წმ
1000 მბ
12
-
37 ლარი
უფასო
20 }
-
-
-
30 მბ/წმ
100 მბ
2
-