ოპტიკური ინტერნეტი
ამ კატეგორიაში ნახავთ ოპტიკური ინტერნეტის პაკეტების შედარებას, აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სიჩქარის ინტერნეტი ხელსაყრელ ფასად.
ფასი
ფასი (თვიურად)
ინსტალაცია
ინჟინერის გამოძახება
Wi-Fi ინსტალაცია
Access Point ინსტალაცია
+ Wi-Fi
მომსახურება
სიჩქარე
ვებ სივრცე
საფოსტო ყუთი
კომპიუტერის რაოდენობა
69 ლარი
-
-
-
-
79 }
70 მბ
-
-
-
40 ლარი
49 }
-
უფასო
50 }
-
35 მბ/წმ
-
-
შეუზღუდავი
35 ლარი
49 }
-
უფასო
50 }
-
20 მბ/წმ
-
-
შეუზღუდავი