“მიკროსაფ–ინანსო ორგანიზაცია იზიკრედ ჯორჯია“ სწრაფი საკრედიტო და მაღალპროცენტიანი სესხის პროდუქტები “იზიკრედ ჯორჯია” გთავაზობთ: ბიზნეს სესხებს მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის იპოთეკურ და სამომხმარებლო კრედიტებს ოქროს ლომბარდის მომსახურებას სწრაფი გზავნილები: Western Union, Contact, Unistream, Ria და სხვა სისტემების მომსახურებას. მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “იზიკრედ ჯორჯია” დაფუძნებულია 2008 წლის 19 ნოემბერს. ორგანიზაცია რეგისტრირებულა ქ. თბილისის საგადასახადო ინსპექციაში, საიდენტიფიკაციო კოდი #205267584. “იზიკრედ ჯორჯიას” მიზანია საქართველოს საფინანსო ბაზარზე დააკმაყოფილოს მომხარებელთა მოთხოვნები სწრაფ, ხელმისაწვდომ და იაფ ფულად სახსრებთან მიმართებაში. “იზიკრედ ჯორჯია” საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად უფლებამოსილება განახორციელოთ შემდეგი სახის ფინანსური ოპერაციები: იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის მიკროსესხების, მათ შორის, სამომხმარებლო, სალომბარდო, იპოთეკური, არაუზრუნველყოფილი, ჯგუფური და სხვა სესხების, კრედიტების გაცემა; ფულადი გზავნილების განხორციელება; მიკროდაკრედიტებასთან დაკავშირებული საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა; საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა ფინანსური მომსახურება და ოპერაციები.
დოლარი --- ---
ევრო --- ---
რუბლი --- ---
გირვანკა სტერლინგი --- ---
თურქული ლირა --- ---
სამწუხაროდ ამ კომპანიას არ ააქვს პროდუქტები :(
დატოვეთ კომენტარი