იპოთეკური სესხები
ამ გვერდზე ადვილად შეძლებთ შეადაროთ იპოთეკური სესხების პირობები, შეძლებთ გააკეთოთ განაცხადი თქვენთვის მისაღებ პირობებზე და დაელოდოთ პასუხს.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
რეფ.გან +3.1%-დან
რეფ.გან +3.8%-დან
1,000 }-დან
6-180 თვე
}, $, €
300 }-დან
13% - დან
13.82%-დან
30,000 }-დან
}, $, €
10.5%-დან
12.31%-დან
10,000 }-დან
15 წელი
}, $, €
1000 }-დან
12.5%
14.91%
1000-500 000 }
10 წელი
}, $, €
300 }-დან
10.5%-დან
12.29%-დან
400,000 }-მდე
180 თვე
}