კურსი ბანკებში
ამ განყოფილებაში არის საქართველოში არსებული ყველა ბანკის ვალუტის კურსი. კურსების განახლება ხდება ყოველ 15 წუთში. ასევე შეგიძლიათ გამოიყენოთ ვალუტის კონვერტორი და გაიგოთ საუკეთესო შეთავაზება.
USD
ყიდვა
გაყიდვა
EUR
ყიდვა
გაყიდვა
RUB
ყიდვა
გაყიდვა
GBP
ყიდვა
გაყიდვა
TRY
ყიდვა
გაყიდვა
CHF
ყიდვა
გაყიდვა
პრ. ბანკი 2.6110 2.6710 2.9480 3.0090 0.0355 0.0456 3.3590 3.4200 --- --- 2.5960 2.6570
სილქ როუდ ბანკი 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 --- --- --- ---
ჰალიკ ბანკი 2.635 2.645 2.960 2.990 0.039 0.041 3.370 3.420 --- --- --- ---
ლიბერთი ბანკი --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
ბაზის ბანკი 2.615 2.662 2.893 3.062 0.039 0.04 3.298 3.474 --- --- --- ---
ქართუ ბანკი 2.6150 2.6650 2.9400 3.0200 0.0377 0.0410 3.3310 3.4320 --- --- 2.2460 2.3490
საქ. ბანკი 2.605 2.665 2.926 3.022 0.03824 0.0413 3.351 3.459 0.3729 0.6269 2.572 2.672
ფინკა ბანკი 2.6330 2.6430 2.9530 2.9830 --- --- --- --- --- --- --- ---
ვითიბი ბანკი 2.615 2.665 2.922 3.029 --- --- 3.271 3.494 --- --- --- ---
თიბისი ბანკი 2.6000 2.6780 2.9210 3.0410 --- --- 3.3300 3.4700 --- 6.4800 1.2820 1.7320
ტერა ბანკი 2.6050 2.6650 2.9090 3.0360 0.0340 0.0419 3.3180 3.4490 --- --- --- ---
    დატოვეთ კომენტარი:

ვალუტის კურსის ცვლილებები

USD
ყიდვა
გაყიდვა
EUR
ყიდვა
გაყიდვა
RUB
ყიდვა
გაყიდვა
GBP
ყიდვა
გაყიდვა
TRY
ყიდვა
გაყიდვა
CHF
ყიდვა
გაყიდვა
2019-02-17 2.605 2.665 2.926 3.022 0.03811 0.04117 3.351 3.459 0.3729 0.6269 2.572 2.672
2019-02-17 2.615 2.662 2.893 3.062 0.039 0.04 3.298 3.474 --- --- --- ---
2019-02-17 2.6150 2.6650 2.9400 3.0200 0.0377 0.0410 3.3310 3.4320 --- --- 2.2460 2.3490
2019-02-17 2.6330 2.6430 2.9530 2.9830 --- --- --- --- --- --- --- ---
2019-02-17 2.635 2.645 2.960 2.990 0.039 0.041 3.370 3.420 --- --- --- ---
2019-02-17 2.6050 2.6650 2.9090 3.0360 0.0340 0.0419 3.3180 3.4490 --- --- --- ---
2019-02-17 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2019-02-17 2.6110 2.6710 2.9480 3.0090 0.0355 0.0456 3.3590 3.4200 --- --- 2.5960 2.6570
2019-02-17 2.6000 2.6780 2.9210 3.0410 --- --- 3.3300 3.4700 --- 6.4800 1.2820 1.7320
2019-02-17 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 --- --- --- ---
2019-02-17 2.615 2.665 2.922 3.029 --- --- 3.271 3.494 --- --- --- ---