დენის ფასები
ამ განყოფილებაში არის საქართველოს ელექტროენერგიის ფასები.
0-101კვ/სთ 101-301კვ/სთ 301-~კვ/სთ
სს "ენერგო-პრო ჯორჯია" 12.954თ/სთ 16.931თ/სთ 21.45თ/სთ
სს "თელასი" 12.98თ/სთ 16.992თ/სთ 21.476თ/სთ
სს "კახეთის ენერგოდისტრიბუცია" 12.98თ/სთ 16.52თ/სთ 17.499თ/სთ
    დატოვეთ კომენტარი:

ესკო-ს მიერ საშუალო შეწონილი ფასი, 2014-2018 წწ

პერიოდი

2014

2015

2016

2017

2018

იანვარი 11.2070787 13.3652487 13.4270458 13.6486315  12.8037206
თებერვალი 11.2951704 15.3246106 13.6103928 13.5322024  13.1102478
მარტი 11.1389695 14.8800802 8.2133089 12.6371223  12.2271518
აპრილი 10.7753611 13.6350586 10.5698605 11.3560223   12.1376424 
მაისი  1.1700000 7.9348814 10.2519912   9.4280967  13.2641931
ივნისი  1.1874314 8.0266727 10.6248766 12.1870003  12.6958890
ივლისი  6.5190201 9.0276339 9.3008829 11.9140872    8.9075796
აგვისტო  9.6994885 13.6377642 10.0003359 11.1489650 11.8587866
სექტემბერი 10.0694433 13.6731351 10.1199242  11.7813927  11.6191542
ოქტომბერი 11.0613527 12.4068478 11.0193625 13.7682700   14.0450100 
ნოემბერი 11.7020506 13.1407901 10.6789665 14.1366798  13.8082455
დეკემბერი 11.6013907 13.1332049   11.2303984 12.6636783    14.0466343