ალდაგი
12.5
}
/თვეში
ტურის დაზღვევა
დეტალურად
ჯიპიაი ჰოლდინგი
0.5
}
/დღეში
პოლისი სამოგზაურო (ერთჯერადი)
დეტალურად
10
}
/კვირაში
პოლისი Easy Travel (მრავალჯერადი)
დეტალურად
უნისონი
1
}
/დღეში
სამოგზაურო დაზღვევა - სტანდარტული პაკეტი
დეტალურად
1.2
}
/დღეში
სამოგზაურო დაზღვევა - ბენეფიტიანი პაკეტი
დეტალურად