ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
180 თვემდე
},$,€
150-6,000 $
24 თვემდე
$
1000-500,000 $
120 თვემდე
},$,€
ინდივიდუალური
7%-დან
200-5 000 000 }-მდე
}
100 000 }-მდე
1-84 თვემდე
}