ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
1000-500,000 $
120 თვემდე
},$,€
150-6,000 $
24 თვემდე
$
30,000 $-მდე
1-60 თვე
},$,€
60,000 }-მდე
60 თვემდე
}
ინდივიდუალური
ინდივიდუალური
200-800,000 $-მდე
10 წლამდე
$