ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
100-2500 }-მდე
24 თვემდე
}
14-16%
16,5%-დან
50,000-500,000 $
10 წელი
},$,€
15,001-150,000 $
60 თვემდე
$
16%-დან
ინდივიდუალური
42-60 თვე
},$,€
1,500-15,000 $
36 თვემდე
$