ბიზნეს სესხები
ბანკების სია სადაც გაიცემა სესხი თქვენი ბიზნესისთვის. ნახეთ საუკეთესო პირობები და მოითხოვეთ პირდაპირ საიტიდან
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
100 000 }-მდე
1-84 თვემდე
}
ინდივიდუალური
7%-დან
200-5 000 000 }-მდე
}
15,001-150,000 $
60 თვემდე
$
100,000 }-მდე
7 წლამდე
}