სს „ხალიკ ბანკი საქართველო“ - სს „ყაზახეთის სახალხო ბანკის“ შვილობილი ორგანიზაციაა და საქართველოს საბანკო ბაზარზე საქმიანობას 2008 წლიდან შეუდგა.
ვალუტის კურსის ცვლილებები (ბოლო 1 თვე)
ვალუტის კურსი
დოლარი 3.185 3.194
ევრო 3.485 3.525
რუბლი 0.040 0.045
გირვანკა სტერლინგი 3.850 3.950
თურქული ლირა --- ---

იპოთეკური სესხი

წლიური % - 7% -დან

ეფექტური წლიური % - 7.53% -დან

სესხის მოცულობა - 10 000 }დან

სესხის ვადა - 10 წელი

თანამონაწილეობა - NO

სესხის ვალუტა - }, $

უზრუნველყოფა - YES

მსესხებლის შემოსავალი - NO

სამომხმარებლო სესხი

წლიური % - 7% -დან

ეფექტური წლიური % - 7.63% -დან

სესხის მოცულობა - 1000-100 000 }-მდე

სესხის ვადა - 10 წლამდე

თანამონაწილეობა - -

სესხის ვალუტა - }

უზრუნველყოფა - YES

მსესხებლის შემოსავალი - -

ოვერდრაფტი

წლიური % - 16%-დან

ეფექტური წლიური % - 17.2%–დან

სესხის მოცულობა - ხელფასის 90%

სესხის ვადა - NO

თანამონაწილეობა - NO

სესხის ვალუტა - }

უზრუნველყოფა - NO

მსესხებლის შემოსავალი - NO

დატოვეთ კომენტარი