ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
შემნახველი
3%
2.73%
5 ერთეული
},$,€
შემნახველი
7%
7.23%
},$,€
შემნახველი
2%
0.30%
უვადო
},$,€,ფუნტი
FlexSav
4.50%
4,59%
},$,€
შემნახველი
1.75%
1.78%
$