ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
Flex
10%-მდე
9.80%-მდე
500 ერთეული
12 თვე
},$,€
შეგროვებადი
10.20%-მდე
9.73%-მდე
10 ერთეული
3-24 თვე
},$,€,გირ.სტერ
პატრიოტი
8%
8.62%
}
სადეპოზიტო
12.25%-მდე
10.03%-მდე
10 000 ერთეული
5 წელი
},$,€
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
13.25%-მდე
1000 ერთეული
3-60 თვე
},$,€