ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
უნივერსალური
5%
4.79%
5 ერთეული
},$,€
სადეპოზიტო სერტიფიკატი
13.25%-მდე
1000 ერთეული
3-60 თვე
},$,€
სოციალური
12%-მდე
12.68%-მდე
5 ერთეული
3-12 თვე
}
სადეპოზიტო
11.50%-მდე
10.79%-მდე
1000 ერთეული
3-24 თვე
},$,€
ჩემი სეიფი
5.50%-მდე
4.54%
},$