ანაბრები
ამ განყოფილებაში შეგიძლიათ შეადაროთ სხვადასხვა ბანკის ანაბრების პირობები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ანაბარი და დაიწყეთ დაგროვება.
ანაბარი
ანაბრის დასახელება
სარგებელი %
ეფექტური %
მინიმალური შესატანი
ანაბრის ვადა
ვალუტა
ვადიანი
10.20%-მდე
9.73%-მდე
500 ერთეული
3-24 თვე
}/უცხ. ვალუტა
ვადიანი მეტი სარგებელი
12.5%-მდე
11.8%-მდე
100 ერთეული
12-24 თვე
},$,€
ვადიანი
11.50%
10.91%-მდე
100 ერთეული
90-750 დღემდე
},$,€
ვადიანი
11%-მდე
10.34%
500 ერთეული
3-24 თვე
},$,€
ვადიანი
10.20%-მდე
9.73%-დან
500 ერთეული
2 წლამდე
},$,€,ფუნტი