ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
85,00%
1000 - 30000 }
72 თვემდე
}
1,75%-5% თვეში
21-48%
1000-25000 }
3-60 თვე
}
3%-დან თვეში
21-48%
1150-50 000 }
12-36 თვე
}
500-30 000 }
3-72 თვე
}