ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
12%-დან
20.98%-დან
5000 - 200 000 }
6-60 თვემდე
}
14.3%-დან
27%-დან
500-60 000 }-მდე
6-120 თვემდე
}, $, €
22.49%-დან
2000-30000}-მდე
3-72 თვემდე
}
14%-დან
22.61%-დან
75,000}-მდე
36 თვემდე
}, $, EUR
1000}-დან
3 00025 000}-მდე
12-36 თვემდე
}