ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
16%-დან
31,29%
1000 $-დან
42 თვემდე
},$
14.9%-დან
17.6% -დან
1 000-40 000 $
1 თვე- 5 წელი
},$,€
4000 $-დან
3-60 თვემდე
},$,€
9%-დან
12,74%-დან
2 000-70 000 $
3-72 თვე
},$,€
3%-დან
42,5%-დან
1,000-30,000 }-მდე
3-60 თვემდე
},$