ავტოსესხები
გონივრულად შეარჩიეთ ავტო სესხი. გადახედეთ ბანკების პირობებს და ისე გააკეთეთ განაცხადი.
პროცენტი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
რაოდენობა
სესხის მოცულობა
სესხის ვადა
თანამონაწილეობა
სხვა
სესხის ვალუტა
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი
სესხის აღება
12%-დან
20.98%-დან
5000 - 200 000 }
6-60 თვემდე
}
13.5%-დან
15.78% -დან
1 000-40 000 $
1 თვე- 5 წელი
},$,€
600 }-დან
14%-დან
22.61%-დან
75,000}-მდე
36 თვემდე
}, $, EUR
1000}-დან
9%-დან
12,74%-დან
2 000-150 000 $
3-72 თვე
},$,€
14.3%-დან
27%-დან
500-60 000 }-მდე
6-120 თვემდე
}, $, €