კომპანია
დასახელება
განაცხადი
დეტალური ინფორმაცია

პოლისი კომფორტი

სახლის დაზღვევა - თვეში 10 ლარიდან

რემონტის/ავეჯის/ტექნიკის დაზღვევა ყველაზე ხელმისაწვდომი პირობებით 

პოლისი კომფორტით ანაზღაურდება გარემონტების/შეკეთების ან ტექნიკის/ავეჯის ჩანაცვლების ხარჯები. 

პოლისით დაზღვეულია:

მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა

გათბობის სისტემების დაზიანება

კანალიზაციის, წყალგაყვანილობის და ელექტროგაყვანილობის მწყობრიდან გამოსვლა

წვიმა, სეტყვა, მიწისძვრა, ძლიერი ქარი

ხანძარი, კვამლი, აფეთქება

ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა

მესამე პირის ბოროტგანზრახული ქმედება


სახლის დაზღვევა

რისკები:

·         ხანძარი, მეხის დაცემა, აფეთქება, მფრინავი ობიექტის ან მათი ნაწილების დაცემა

·         შტორმი, გრიგალი, ქარიშხალი, წყალდიდობა, სეტყვა, გრუნტის დაჯდომა, მეწყერი, ზვავი, თოვლის ჩამოშლა, მიწისძვრა

·         წყალგაყვანილობის სისტემებიდან გამონადენი წყლით დაზიანება, წყლის ამოხეთქვა ან გამოჟონვა მილებიდან

·         მეზობლის ბინიდან წყლის ჩამოსვლა

·         ქურდობა, ძარცვა, ყაჩაღობა, მესამე  პირთა მართლსაწინააღმდეგო ქმედება