×
ფინკა ბანკი
სააქციო საზოგადოება ფინკა ბანკი საქართველო 18 წელია საფინანსო მომსახურებას უწევს ბიზნესის მქონე პირებს ქვეყნის თითქმის ყველა რეგიონში.
2 244 949
ვაჟა ფშაველას გამზირი71; III სართული, ოფისი N12, 0186
www.finca.ge
fincageo@finca.ge
სამომხმარებლო სესხი
წლიური %
ეფექტური წლიური %
სესხის მოცულობა
30 000 }-მდე
სესხის ვადა
60 თვე
თანამონაწილეობა
სესხის ვალუტა
}
უზრუნველყოფა
მსესხებლის შემოსავალი